• Marukoma Onsen Ryokan (Lake Shikotsu Onsen, Sapporo, Hokkaido)

  • Kayabuki no Sato Yakushi Onsen Hatago (Shima Onsen, Tokyo suburbs)

  • Osawa Onsen Sansuikaku (Hanamaki Onsen, Morioka, Tohoku Region)

  • Yoshiike Ryokan (Hakone Onsen, Tokyo suburbs)

  • Tachibanaya (Atsumi Onsen, Tohoku Region)

  • Tamatsukuri Grand Hotel Choseikaku (Izumo-Tamatsukuri Onsen, Hiroshima Chugoku Region)

  • Hokumon Yashiki (Hagi Onsen, Hiroshima Chugoku Region)

POPULARITY RANKING

Apr 2, 2024 Update
NO.1

Biwako Hanakaido, Lake Biwa

Book Biwako Hanakaido in Kyoto Lake Biwa Onsen (Shiga)―― Located on a hill facing Lake Biwa, this onsen ryokan…..

VIEW ALL
This website can be viewed with your smartphone
TOP OF THE PAGE